Ogłoszenia - Przetargi

03/09/2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach

12/08/2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

04/08/2021

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”

03/08/2021

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pliki do pobrania:
30/07/2021

Informacja dla Wykonawców-odp. na pytanie w postępowaniu ,,Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”

19/07/2021

Zamówienie publiczne na zadanie pn." Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach"

Pliki do pobrania:
19/03/2021

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021

30/10/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn .„ Zakup i dostawa wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

27/10/2020

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.„ Zakup i dostawa wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

Pliki do pobrania:
22/10/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN.„ Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

Pliki do pobrania: