Ogłoszenia - Przetargi

Zapytanie ofertowe pn."Usługi pralnicze na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach w 2024 roku"

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja dla Wykonawców-odp. na pytanie w postępowaniu ,,Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”

Zamówienie publiczne na zadanie pn." Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach"

Pliki do pobrania:

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn .„ Zakup i dostawa wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.„ Zakup i dostawa wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

Pliki do pobrania: