Ogłoszenia - Przetargi

16/10/2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE 3 i 5 w przetargu nieograniczonym pn. „ Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

12/10/2020

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na .„ Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

Pliki do pobrania:
08/10/2020

Informacja dla Wykonawców nr 3 - dotyczy postępowania "Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach"

08/10/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty -Dostawa i wykonanie testów do oznaczenia wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR -(wymaz) w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" nr WND-POWR.02.08.00-00-0099/20.

08/10/2020

Informacja dla Wykonawców nr 2 - dotyczy postępowania "Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach"

06/10/2020

Informacja dla Wykonawców dot. zapytanie ofertowe -Dostawa i wykonanie testów do oznaczenia wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR -(wymaz) w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" nr WND-POWR.02.08.00-00-0099/20.

06/10/2020

Informacja dla Wykonawców nr 1 - dotyczy postępowania "Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach"

02/10/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.„ Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

02/10/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa i wykonanie Testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR (wymaz), w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu pn."Bezpieczna Przyszłość" nr WND-POWR.02.08.00-00-0099/20.