Regulamin

W Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach obowiązuje:

  • Regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem nr 301/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17.08.2023 r.