Statut

W domu obowiązuje:

  • Statut nadany uchwałą nr XLVI/1005/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14.09.2017 r.
  • Uchwała nr LVII/1276/2018 Rady Miasta Kielce z dn. 5.06.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie DPS.