Kontakt

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
e-mail: dpssobieski@poczta.onet.pl

Numery telefonów:
centrala:  41 36 76 736
dyrektor: 41 36 76 320
fax:  41 36 76 967

Numery tel. wewnętrznych:
21 - główny księgowy
22 - księgowość
23 - administracja
24 - dyrektor
26 - dyżurka parter
27 - dyżurka I piętro
28 - kierownik dz.u.pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych
29 - pralnia
30 - warsztat
31 - kierownik dz.u.socjalno-opiekuńczych
32 - terapia zajęciowa
33 - rehabilitacja, sala gimnastyczna
45 - kuchnia