Wydarzenia

2018-11-12

Wycieczka do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - ESTETOTERAPIA

2018-09-01

- Zwiedzanie Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach

- Wyjazd do DPS im. Św. Brata Alberta na integracyjne spotkanie mieszkańców DPS - ów: im. Jana i Marysieńki Sobieskich, im. Jana Pawła II i Św. Brata Alberta w Kielcach

- Wyjazd do lasu na Stadion na ognisko integracyjne dla...

2018-08-10

- Zwiedzanie Pałacu Biskupów Krakowskich
     - Spacer po Parku Miejskim

 

ZOUM Kielce