Regulamin

W domu obowiązuje:

  • Regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem nr 396/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.09.2017 r.
  • Zarządzenie nr 234/2018 Prezydenta Miasta Kielce  z dn. 20.06.2018r. W sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym DPS.
     

ZOUM Kielce