Kadra kierownicza

Dyrektor: Bożena Szymczyk-Kogut

Główna księgowa: Barbara Kilińska

Kierownik działu usług administracyjno-gospodarczych: Jan Kowalczyk

Kierownik działu usług pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych: Gabriela Krysińska

Kierownik działu usług socjalno-opiekuńczych: Piotr Pajda

ZOUM Kielce