ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

-w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków,

pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku...

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku życzą: Mieszkańcy, Dyrekcja i Pracownicy

Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki

Sobieskich w Kielcach

CUM Kielce